MISI

Merekabentuk dan mengeluarkan semua bentuk pengiklanan yang menggunakan bahan yang berkualiti dengan hasil kerja yang cemerlang, sesuai kepada
k e p e r l u a n  p e l a n g g a n  p a d a harga yang adil dan munasabah dengan menggabungkan nilai-nilai etika dan piawaian dalam perniagaan

Posted by mzbanner-admin  |  0 Comment  |  in Uncategorized

Comments are closed.

  • mzBanner Advertising sdn. bhd.
    Tel: 09-743 5155 - 014-508 1707 - 013-980 2155
    Alamat: NO. 42 Jalan Bayam Khatib Ali, 15200 Kota Bharu, Kelantan

  • Stay Connected

  • Bilangan Pelawat